Rød skovsnegl (Arion ater rufus)

Den røde skovsnegl bliver typisk 10-20 cm lang, og er kendetegnet ved dens røde farve. Sneglene har en meget karakteristisk rød farve, men findes dog også i brunrøde udgaver, hvilken gør den vanskeligere at adskille fra den iberiske skovsnegl. Den røde skovsnegl kan dog typisk kendes ved at dens fodbræmme er rød, hvor den iberiske skovsnegls er mere brunlig og orange. Ofte er der også meget færre individer på et område, ens hvis det var den mere udbredte modpart.

De røde skovsnegle er ikke så udbredt som sort skovsnegl og iberisk skovsnegl, men findes mange steder i landet. Den holder i sær til ved vandløb og søer, og er derfor ikke den mest hyppige gæst i de danske haver. Typisk vil det kun være i områder med skov i umiddelbar nærhed, at sneglen kommer ind i haven.

Sneglen lever af både friske og visne planter, og tager godt for sig af i sær svampe.