Må man drukne dræbersnegle?

En lang række sneglefælder fungerer ved, at man lokker sneglene til med eks. øl. Sneglene lokkes herefter ind i fælden, hvor de risikerer at drukne. Men er det egentligt lovligt at drukne dræbersnegle?

Det korte svar er nej. Ifg. dansk lovgivning er det ikke lovligt at aflive dyr ved drukning. Det gælder også dræbersnegle.

Bruger du eks. ølfælder, bør du derfor indrette dem, så der er øl nok til at tiltrække dem, men ikke nok til at de drukner.

Du kan så indsamle dem og aflive dem på anden vis. Se her hvordan du bedst afliver dræbersnegle.

Hvad siger loven?

Dyreværnsloven § 1: Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Dyreværnsloven § 13: Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Se også link til Dyreværnsloven her.