Agersnegle

Agersnegle spiser både levende og dødt organisk materiale, og hører til de sneglearter der gerne spiser af din køkkenhave. Sneglen kan anrette betydelige skader på køkkenhaven.

Mindre kendt end dræbersneglen er agersneglene. Men disse snegle er faktisk også udbredte i Danmark, og kan anrette skade på din køkkenhave og bærbede.

Agersneglen spiser både levende og dødt organisk materiale, og er som øvrige snegle i stor grader nyttedyr. Alligevel kan den anses som skadedyr, da den kan forvolde skade på din køkkenhave, hvor den gerne tager for sig af eksempelvis jordbær, salat, radiser og squash. Sneglene laver oftest større skader sent på sæsonen, når bestanden af agersnegle er opformeret gennem de første måneder.

De trives i sær på let fugtige steder med brunt jorddække. Specielt på knoldede jordoverfladen med store mængder planterester.

Hvordan ser agersneglen ud?

Agersneglen kan kendes på at den er gråbrun med et gråsort netmønster på oversiden. På undersiden er dens fodsål lysegrå. De bliver typisk op til 3–5 cm lange, og er altså noget mindre end flere af de øvrige skadesvoldende sneglearter du finder i haven.

Agersneglene går under flere navne og latinske navne: Alm. agersnegl, grå agersneg, net-agersnegl.

På latinsk går de under navne som Deroceras agreste, Deroceras reticulatum og Agriolimax reticulatus.

Hvor udbredt er agersnegle i Danmark?

Agersnegle er meget udbredt i hele landet, men findes oftest i områder med agerland.

Bestanden stiger ofte voldsomt når vi oplever en mild vinter og/eller en kølig/fugtig sommer.

Forebyggelse og bekæmpelse af agersnegle

Forebyggelse og bekæmpelse er meget lig de øvrige sneglearter. Sneglene angriber oftest køkkenhaven, og tiltrækkes af dødt plantemateriale. Sørg for at holde bedene rene og fjern dødt eller døende plantemateriale. Undgå desuden knoldet jord.

Bekæmpelse af agersnegle kan ske ved indsamling af levende dyr. Disse aflives med kogende vand, eller ved at klippe/skære dem over.

Agersneglene går også i ølfælder, som flere af de øvrige skadesvoldende sneglearter.