Er dræbersneglen giftig?

Dræbersneglen er i sig selv er ikke giftig, hverken for mennesker eller dyr. Men dens slim kan indeholde flere typer bakterier, som kan påvirke mennesker i forskellig grad. 

Dræbersneglen kan bl.a. indeholde E. coli bakterier, hvilket kan give dårlig mave hos mennesker. Sneglene spiser også afføring og ekskrementer, og vil af den vej kunne få colibakterier i sig, som den kan sprede til omgivelserne.

Nyere forskning fra Norge har også fremvist dræbersnegle, med den mere alvorlige bakterie listeria. Listeria kan føre til hjernehindebetændelse og abort hos både mennesker og dyr. Der er dog endnu ikke fundet listeria i danske dræbersnegle. Men hvis vores norske venner har snegle med denne bakterie, vil det nok være korrekt at formode, at også danske dræbersnegle kan bære disse.

Gode råd er derfor altid at skylle sine afgrøder grundigt inden man skal spise dem. Bærer afgrøderne tydelige spor af snegleslim eller at være spist af snegle, bør du kassere disse.

Bekæmper du dræbersnegle i haven, bør du anvende handsker, så du minimerer risikoen for berøring med sneglenes slim.