Hvem er dræbersneglens naturlige fjender?

Dræbersneglen har en række naturlige fjender i naturen i Danmark. Nogle af dem spiser sneglene i forskellige størrelser, mens andre sørger for at tage for sig af dræbersneglens æg.

Mange af disse dyr lommer også ind i de danske haver, hvis forholdene og placeringen passer til dem. Har du ikke en have der passer til dræbersneglens fjender, kan du med fordel gøre forskellige tiltag, så dyrene lokkes ind i din have, og kan hjælpe til med at holde bestanden af snegle nede.

Pindsvin
Pindsvinet er den lille hyggelige fyr, som nogen gange kommer ind i haven, og møffer lidt rundt i jagten på føde. Den gør overhovedet ingen skade, så det er oplagt at gøre din have så attraktiv som muligt for pindsvin. 

Har du set pindsvin i din have eller i nærområdet, kan du f.eks. opsætte et pindsvinebo, som pindsvinet måske vil slå sig ned i.

Pindsvinet spiser både de små og mindre dræbersnegle, og går heller ikke af vejen for at spise snegleæg.

Tudser og frøer
Er der vådområder, moser og søer i området, er der formentligt også frøer og tudser. Med et lille havebassin, dam eller vandløb i haven, vil du kunne lokke disse padder forbi din have.

Både tudser og frøer spiser snegleæg, og kan på den må hjælpe dig med bestanden af dræbersnegle.


Fugle
Nogle af de nemmeste dyr at lokke til er fuglene. Der er mange danske fuglearter som spiser både snegleæg og de helt små snegle. Så ved at opsætte redekasser, buske og træer, kan du lokke mange forskellige fuglearter ind i din have.

Større fugle kan tage større snegle, og specielt flere andearter holder af at spise snegle. 

Muldvarpen
Muldvarpe er ikke de bedste at have i haven. Men muldvarpen er faktisk en af dræbersneglenes naturlige fjender, og tager gerne snegleæg og småsnegle. Den kan både spise dem over jorden, eller de snegle og æg, som måtte befinder sig jorden.

Andre sneglearter
Flere af de danske sneglearter spiser også hinandens æg. Og nogle gør sig endda i kannibalisme. Eks. den karakteristiske leopardsnegl. Ind i mellem tager den dræbersnegle, og da den samtidigt ikke er den store skadesvolder selv, er den klart at foretrække fremfor dræbersneglen.

Biller
Flere af de større billearter herhjemme, hører også til dræbersneglens fjender. Løbebiller tager gerne snegleæg, og kan på den måde hjælpe med bekæmpelsen.