Dør dræbersneglen om vinteren?

Kan dræbersnegle overleve en dansk vinter med frost? Svaret er desværre: som oftest ja. Men en lang periode med hård frost, kan dog mindske antallet af snegle.

En af grundene til dræbersneglenes store succes, er at de er gode til at omstille sig. Og den danske vinter er normaltvis ikke ret hård ved sneglebestanden.

Sneglene gemmer sig på lune steder, og lægger deres æg beskyttet under jord, blade, kompostbunken og lignende. Langt de fleste vil derfor overleve en normal dansk vinter.

Giver hård frost færre dræbersnegle?

Ja, det kan det godt. Hvis vi oplever lange perioder med hård frost, vil frost og kulde nå dybere ned i jorden. Det vil kunne tage livet af nogle af de overvintrende snegle og æg.

Opleves der i perioden stort snefald, kan det dog have den modsatte effekt, da sneen fungerer som et tæppe, så frosten ikke når så langt ned i jorden. Så optimalt set skal der hård frost til, uden synderligt nedbør.

Oprydning i haven og indsamling af æg

Som altid er indsamling af sneglenes æg, en af de mest sikre måder at minimere antallet af snegle på. Sørg for at gå grundigt til værks i efteråret. Ryd op i gamle bladdynger i hæk og have, og fjern de snegleæg du finder. Jo færre æg, jo færre snegle næste år. Så simpelt er det.

Men ved at rydde op, gør du det også sværere for sneglene at finde skjul og overvintringsmuligheder.

Og så er det bare at håbe på en hård vinter uden sne!

Kilde: Miljøstyrelsen